Czytania na każdy dzień

Bezpłatna elektroniczna prenumerata Czytań dostępna jest pod adresem: http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/
 1. Czytania na piątek, 19 września 2014

  (1 Kor 15,12-20)
  Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

  (Ps 17,1.6-8.15)
  REFREN: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

  Rozważ, Panie, słuszną sprawę,
  usłysz moje wołanie,
  wysłuchaj modlitwy
  moich warg nieobłudnych.

  Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;
  nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
  Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
  Zbawca tych, co się chronią przed wrogiem pod Twoją prawicą.

  Strzeż mnie jak źrenicy oka,
  ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.
  A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
  ze snu powstając nasycę się Twym widokiem.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

  (Łk 8,1-3)
  Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 2. Rozważanie na piątek, 19 września 2014

  W dzisiejszej Ewangelii wśród osób towarzyszących Jezusowi wymienione są kobiety: Maria Magdalena, Joanna, Zuzanna „i wiele innych”. Usługiwały one Zbawicielowi oraz dwunastu Apostołom. Otwarta i pełna szacunku postawa Jezusa wobec kobiet była nowością w ówczesnym patriarchalnym społeczeństwie. Pan przywrócił kobietom ich godność, którą Stwórca od początku je obdarzył, jako że – tak samo jak mężczyźni – są one powołane przez Niego do panowania nad światem oraz pomnażania uczynków miłości.

  Michał Piotr Gniadek, „Oremus” wrzesień 2008, s. 80-81